Skip to main content

Мога ли да правя промени в настройките на мрежата (шлюза) с приложението Daikin Residential Controller?

Не, това не е възможно. За повече информация относно настройките на мрежата, вижте ръководството за монтаж на съответния мрежови шлюз.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация