Skip to main content

Когато променя настройка в приложението за смартфон, тя не се отразява незабавно в други смартфони, работещи с приложението Daikin Online Control Heating.

По време на режим на работа извън дома, връзката с уреда се осъществява по интернет чрез сървър. Получаването на командата от LAN адаптера на Daikin отнема няколко минути. Приложението Daikin Online Control Heating ще подаде обратна информация, когато командата не може да се изпълни.

Същото е валидно и в обратния случай: когато състоянието на уреда е променено (напр.чрез потребителския интерфейс на Daikin Altherma), може да са необходими няколко минути, за да може командата да бъде обработена от приложението.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация