Skip to main content

Студени въздушни течения

Студените въздушни течения понякога се свързват с климатизацията и наистина могат да се появят поради неправилно проектирани системи. Ето защо вероятният ефект върху хората в резултат на местоположението на вътрешното тяло и неговата конфигурация на въздушния поток трябва да се вземат под внимание по време на етапа на проектиране.

Височината на тавана също е от значение. Производителите на климатици като цяло предполагат, че оптималната височина на тавана за система с директно изпарение е между 2,70 и 3,50 м. Студеният въздух с около 16°C, подаван от тази височина, може да се смеси с по-топлия стаен въздух преди да достигне нивото на хората в стаята, като по този начин се изключва възможността за усещане на студ или течение.

Въпреки това, при приложения, които не отговарят на този общ стандарт, качествена климатична система може винаги да се "приспособи" за компенсиране.

Ясно е, че местоположението на вътрешното тяло, както и височината и формата на тавана имат основно значение за течението или липсата на такова. Обяснението на това изисква няколко коментара относно свойствата на студения въздух. Студеният въздух има склонност да "прилепва" към тавана за известно време преди да се спусне надолу. Това е познато като "ефект на Коанда" и помага на студеният и заобикалящия го въздух да се смесят преди да спаднат надолу в стаята.

За съжаление, наличието на някаква преграда като греда на тавана, оказва вредно въздействие върху това чрез прекъсване на въздушния поток. В такъв случай, студеният въздух, който се сблъсква с гредата, ще падне веднага и ще причини известен дискомфорт на някой, който е седнал директно отдолу.

По подобен начин два уреда, разположени един срещу друг, ще генерират сблъскване на студен въздушен поток по почти същия начин.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация