Skip to main content

Първи стъпки с ONECTA

Току що сте закупили/монтирали нов агрегат (климатик или термопомпа) на Daikin, свързан с облак или използвате приложението "Daikin Online Controller” за вашите свързани климатични тела на Daikin? В такъв случай това ръководство ще ви помогне да започнете да ползвате всички уреди на Daikin онлайн в приложението ONECTA. За да успеете, трябва да сте си у дома, където е монтиран уредът(-ите) на Daikin, и да имате работещ домашен интернет.

След като си създадете профил и влезете с него, ще отидете на "Home” (началния) екран на приложението ONECTA. Той ще ви представи пълен преглед на всички уреди на Daikin, свързани с вашия профил в Daikin.

Присъединяване към Onecta

Влизане от Daikin Online Controller?

При първото стартиране на приложението ONECTA е нормално да не виждате съществуващите уреди от предишното приложение "Daikin Online Controller”. Вашите уреди трябва да се прехвърлят/присъединят ръчно към ONECTA, преди те да могат да се виждат. Докато се извършва това, вие все още ще можете да използвате приложението "Daikin Online Controller”, но след като те се присъединят към приложението ONECTA, приложението "Daikin Online Controller” може да се премахне.

Присъединяване на уред на Daikin към приложението ONECTA

За да присъедините свързан уред на Daikin към ONECTA, натиснете "let's add your first unit!” (нека добавим вашия първи уред!) или натиснете знака “+” и изберете елемента "add a device” (добави уред).

Свързване с Onecta
Добавяне на уред към ONECTA

Това ще отвори изглед “add unit” (добави уред) в който можете да започнете присъединяването на уред на Daikin към вашия профил.

В зависимост от вида на уреда на Daikin и адаптера (LAN или WLAN), трябва да изберете:

  • Открий безжично устройство
  • Изберете вашия уред в "new units in your network” (нови уреди във вашата мрежа)

Тогава приложението ще ви насочи към необходимите стъпки, за да присъедините свързан уред на Daikin към ONECTA.

Безжично устройство в ONECTA
Свързване на безжично устройство в ONECTA

Влизане от Daikin Online Controller?

Вашите климатични уреди са вече свързани с домашната ви мрежа и ще бъдат открити автоматично от приложението ONECTA. Изберете всички открити уреди един по един и следвайте по-нататъшните стъпки за присъединяване на тези уреди към приложението ONECTA. Уредите, които са присъединени успешно, се преместват в "registered devices found” (открити регистрирани устройства), за да не можете неволно да присъедините един и същ уред повторно.

Достъп до ONECTA от контролер на Daikin
ONECTA е добавено към вашия профил

Открий безжично устройство

Показва се списък на съвместими свързани уреди на Daikin, от който трябва да се избере съответния продукт. Ако вашият уред на Daikin не фигурира в списъка, моля да изберете категорията "other" (други). В зависимост от избрания вид на уреда на Daikin ще се покажат инструкции стъпка по стъпка.

Добавяне на уред към ONECTA
Добавяне на уред към ONECTA

След като изберете правилния вид, ще можете да изберете как точно да свържете уреда на Daikin към вашата мрежа. Това може да се извърши чрез:

  • Използване на SSID и ключ <--­- Препоръчително
  • WPS (Защитена настройка на Wi-Fi)
"SSID &amp; Key” (SSID и КЛЮЧ) на ONECTA или WPS

Продължаване със "SSID & Key” (SSID и Ключ)

За да продължите със "SSID и Ключ”, трябва да активирате режима на точка за достъп на вашия WLAN адаптер. За да извършите това действие, следвайте инструкциите стъпка по стъпка. След като направите това успешно, натиснете и попълнете раздела “SSID и Ключ”.

Активиране на точка за достъп на ONECTA
Въвеждане на данни за достъп до ONECTA

Приложението ONECTA ще свърже WLAN адаптера на Daikin, за да можете да конфигурирате адаптера към домашната мрежа. Приложението ONECTA ще покаже списък на всички Wi-Fi мрежи, открити от вашия WLAN адаптер на Daikin. Изберете желаната мрежата, въведете данните за достъп до Wi-Fi и продължете. Ако мрежата ви не е в списъка, можете да опитате опресняване на списъка, да се свържете ръчно или може сигналът да е твърде слаб.

Избиране на WIFI мрежа за ONECTA

След конфигуриране на данните за достъп до Wi-Fi, приложението ONECTA ще ви насочи към други стъпки за конфигуриране, за да завършите присъединяването на свързания уред на Daikin.

Добавяне на уред към WIFI на ONECTA
Уред, свързан към вашия профил в ONECTA

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация