Skip to main content

Как мога да прекъсна функцията за WPS на WLAN адаптера?

Задръжте бутона [SETUP] за 3 секунди и WPS сдвояването ще бъде прекъснато.

Забележка: Тази функция не е налична при WLAN адаптер FW версия 2.0.2 или по-ниска. В такъв случай, изчакайте около 2-3 минути до изтичане на времето за изчакване за сдвояване на WPS.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация