Skip to main content

Как мога да добавя повече от 1 вътрешно тяло към същия акаунт за режим на работа извън дома?

Можете да добавите до 50 вътрешни тела към 1 акаунт за режим на работа извън дома.

 • В случай, че досега нямате създаден акаунт за "Out-of-homе" (Извън дома):
 1. Проверете дали телата, които искате да добавите към същия акаунт за "Out-of-home" се виждат в приложението на смартфона 1.
 2. Активирайте работа в режим "Out-of-home" (Извън дома) на първото тяло2 и следвайте стъпките, за да създадете акаунт за "Out-of-home".
 3. За да добавите други тела към същия акаунт за "Out-of-home", активирайте работа в режим "Out-of-home" (Извън дома)2 на тялото и ще получите автоматична подкана да копирате настройките на акаунта на първото тяло за "Out-of-home".
 • В случай, че вече имате създаден акаунт за "Out-of-home"
 1. Проверете дали тялото, което вече има активен акаунт за "Out-of-home" и тялото, които искате да добавите към същия акаунт за "Out-of-home" се виждат в приложението на смартфона1.
 2. Уверете се, че няма свързани тела, които имат активен акаунт за "Out-of-home", който не искате да използвате.
 3. За телата, които искате да добавите към акаунта "Out-of-home", активирайте работа в режим "Out-of-home" (Извън дома)2 на тялото и ще получите автоматична подкана да копирате настройките на акаунта на първото тяло за "Out-of-home"3.

Забележки: Може да изминат няколко минути преди новият добавен уред да може да се види в сървъра на "Out-of-home".

 

1 Телата могат да се добавят едно по едно. За да добавите WLAN адаптер към вашата домашна мрежа, моля, следвайте ръководството за настройка в приложението ("Добавяне на адаптер").

2 За да активирате работа в режим "Out-of-home" (Извън дома) на тяло:

 1. Изберете уреда в приложението за смартфон.
 2. Влезте в настройките на адаптера (икона “Апарат” в горния десен ъгъл).
 3. Изберете “Out-of-home” (Извън дома).
 4. Активирайте “Out-of-home” (Извън дома).

3 Ако приложението за смартфон не заяви автоматично копиране на данните за влизане в "Out-of-home" (Извън дома) на другия WLAN адаптер, моля, върнете се в началния екран, обновете и опитайте отново.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация