Skip to main content

Как мога да променя за постоянно програмираната зададена точка на моя котел?

За да промените зададената точка за “отоплителен ден" или "затопляне през нощта", деактивирайте всички активни програми, като изберете "без програма", а след това променете зададената точка на котела в контролния кръг на приложението. След като промените зададената точка за всички желани режими на работа, активирайте програмите отново. Новите постоянни зададени точки вече се прилагат за вашите програми.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация