Skip to main content

Как мога да инициализирам повторно WLAN адаптера към фабричните настройки по подразбиране?

Внимание: възстановяването на фабричните настройки на WLAN адаптера изтрива и всички настройки. Трябва да настроите WLAN адаптера отново, за да съответства на вашите предпочитания.

Настройки, които се нулират:

  • Връзка с домашната мрежа (настройки на WLAN)
  • Информация за акаунта за режим "Out-of-home" (Извън дома)
  • Код на защитната блокировка от деца
  • Таймери за програмиране (включително функция за програмиране на управление на потреблението1)
  • Данни за потребление на енергия1
  • Име на уреда и икона

Можете да направите възстановяване на фабричнните настройки на адаптера като следвате указанията:

За WLAN адаптера:

  1. Натиснете двата бутона “Setup” (Настройка) и “Mode” (Режим) едновременно докато всички светодиоди примигват.
  2. Отпуснете и двата бутона.
  3. Натиснете за кратко бутон "Setup" (Настройка): всички светодиоди ще започнат да примигват бързо.
  4. Изчакайте, докато светодиодът "Power" (Захранване) свети постоянно. Адаптерът е нулиран успешно.

1 Само ако уредът поддържа тази функция

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация