Skip to main content

Как мога да синхронизирам автоматичния режим на работа на BRC1E между приложението Daikin Residential Controller и тяло на Sky Air?

За BRC1E

За да синхронизирате автоматичния режим на работа между приложението Daikin Residental Controller и жичния дистанционен контролер на Sky Air, направете следното:

Монтирайте и свържете дистанционния контролер BRC1E53 (или по-нов) към вътрешното тяло на Sky Air. За монтажа с използване на BRC1E, вижте “Как мога да синхронизирам автоматичния режим на работа на BRC1H между приложението Daikin Residential Controller и тяло на Sky Air?” ЧЗВ.
Задайте минимална разлика между точки на заявка на “Няма” на дистанционния контролер. За повече информация, вижте стъпките по-долу.

Задаване на минималната диференциална стойност на зададена точка на “Няма” на дистанционния контролер

1. Натиснете и задръжте бутона за отказ за 4 секунди или повече, за да влезете в сервизен режим.

Бутон за отказ на жичен дистанционен контролер

2. Изберете менюто “Минимална разлика между точки на заявка”.

Маркирана “Минимална разлика между точки на заявка” на дисплея на жичния дистанционен контролер

3. Изберете настройката “Няма”.

Маркирано “Няма” на дисплея на жичния дистанционен контролер

За да синхронизирате стайната температура между приложението Daikin Residental Controller и жичния дистанционен контролер на Sky Air, конфигурирайте полевите настройки на жичния дистанционен контролер:

  1. Деактивирайте термостата на дистанционния контролер, за повече информация вижте стъпките по-долу.
  2. Активирайте термостата на вътрешния модул, за повече информация вижте стъпките по-долу.

Стъпки на дистанционния контролер

  1. Натиснете и задръжте бутона за отказ за 4 секунди или повече, за да влезете в сервизен режим.

Дистанционен контролер с маркирани бутони за отказ

2. Изберете менюто “Полеви настройки”.

Дистанционен контролер с маркиран елемент от меню “Полеви настройки”

3. Деактивирайте термостата на дистанционния контролер. Задайте “Режим” на 10 и променете стойността от “2-*” на “2-02”.

Дистанционен контролер с маркиран “Режим 10”
Дистанционен контролер с маркиран “2-02”

4. Активирайте термостата на вътрешния модул. Задайте “Режим” на 1c и променете стойността от “1-*” на “1-01”.

Дистанционен контролер с маркирани режим “1с”
Дистанционен контролер с маркиран “1-01” в режим 1с

5. Натиснете бутона “Меню/ОК”, за да запаметите променената полева настройка. Изберете “Да”, за да потвърдите.

Дистанционен контролер с маркирано “Да” в “Запамети настройките”

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация