Skip to main content

Как мога да синхронизирам автоматичния режим на работа на BRC1H между приложението Daikin Residential Controller и тяло на Sky Air?

За BRC1H

За да синхронизирате автоматичния режим на работа между приложението Daikin Residental Controller и жичния дистанционен контролер на Sky Air, направете следното:

  1. Монтирайте и свържете дистанционния контролер BRC1H към вътрешното тяло на Sky Air. За монтажа с използване на BRC1Н, вижте “Как мога да синхронизирам автоматичния режим на работа на BRC1H между приложението Daikin Residential Controller и тяло на Sky Air?” ЧЗВ.
  2. Задаване на логиката на зададената точка на "Вътрешно тяло" в приложението Madoka Assistant.

Промяна на логиката на зададената точка чрез приложението Madoka Assistant

1. Отворете най-новата версия на приложението Madoka Assistant.
2. Активиране на Разширени настройки:
1. Отидете в главното меню.
2. Изберете “Относно”. Имайте предвид, че от версия 1.10 на Madoka Assistant , "Разширени настройки" ще са достъпни в "Настройки на приложението" вместо в "Относно".

Главно меню на приложението Madoka assistant

3. Изберете “Разширени настройки”.

Относно екрана на приложението Madoka Assistant

4. Превключете на “Разширени настройки”. Показва се предупредително съобщение.

Прозорец с предупреждение за разширени настройки на приложение Madoka Assistant

5. Натиснете “Разбирам” Разширеният режим вече е активиран.

3. Отидете в “Настройки на уреда”.

Прозорец с настройки на уреда в приложение Madoka Assistant

4. Изберете “Логика на точка на заявка”.

Прозорец с Логика на точка на заявка в приложение Madoka Assistant

5. Изберете опция “вътрешен модул” и натиснете “Прилагане”.

За да синхронизирате стайната температура между приложението Daikin Residental Controller и жичния дистанционен контролер на Sky Air, конфигурирайте полевите настройки на място за жичния дистанционен контролер като използвате приложението Madoka Assistant или от жичния дистанционен контролер. За повече информация, вижте стъпките по-долу.

Конфигуриране на настройки на място чрез приложението Madoka Assistant

1. Отворете най-новата версия на приложението Madoka Assistant.
2. Активиране на Разширени настройки:
1. Отидете в главното меню.
2. Изберете “Относно”.

Начален екран на приложението Madoka Assistant

3. Натиснете “Версия на приложение” 5 пъти, за да активирате режима за монтажник.

За екрана на приложението Madoka Assistant

4. Задайте режима за монтажник на “Временно”.

Режим за монтажник на приложението Madoka Assistant - Временно

5. Върнете се в началния екран и изберете дистанционния контролер.
6. Отидете в “Настройки на уреда” от менюто за настройки.

Екран с настройки на уреда в приложение Madoka Assistant

7. Отидете в “Полеви настройки”.

Екран за полеви настройки в приложение Madoka Assistant

8. Изберете елемент 02 под "Режим 10" и задайте стойността на 02.

Екран за редактиране на настройки на място на приложение Madoka Assistant - Режим 10, Стойност 02

9. Изберете елемент “01 Термостатен сензор” в "Режим 1с" и задайте стойността на “01 - Термистор на вътрешен модул”.

Екран за редактиране на полеви настройки на приложение Madoka Assistant - Режим 1с, Стойност 01

10. В горния десен ъгъл натиснете "Прилагане". Потвърдете, като натиснете отново "Прилагане" в изскачащия прозорец за потвърждение.

Изкачащ прозорец за прилагане на настройка в приложение Madoka Assistant

11. Изберете "Прилагане към устройство за дистанционно управление".

Прилагане към устройство за дистанционно управление на приложение Madoka Assistant

12. Проверете дали устройството за дистанционно управление се рестартира. Новите настройки се прилагат, след като устройството за дистанционно управление се рестартира.

Рестартиране на контролер на приложение Madoka Assistant

Конфигуриране на полевите настройки в жичния дистанционен контролер


Имайте предвид, че не трябва да конфигурирате полевите настройки в жичния дистанционен контролер, ако вече сте ги конфигурирали чрез приложението Madoka Assistant (вижте по-горе).

1. Натиснете средния бутон (Кръг) и го задръжте, докато не се покаже информационния екран.

Среден бутон (Кръг) на жичен дистанционен контролер

2. Натиснете едновременно левия бутон (минус) и средния бутон (кръг) и ги задръжте, докато не влезете в менюто за монтажника.

Ляв и среден бутон на жичен дистанционен контролер

3. Придвижете се до менюто “Полеви настройки” за вътрешния модул. Иконата на менюто показва документ с гаечен ключ пред него.

Документ с гаечен ключ за настройки на място на жичен дистанционен контролер

4. Изберете режим 10 и потвърдете вашия избор.

Потвърждаване на Режим 10 на жичен дистанционен контролер

5. Променете настройката (SW) на 02 и задайте стойността на 02.

SW на 02 на жичен дистанционен контролер

6. Потвърдете вашия избор.

Потвърждаване на SW до 02 на жичен дистанционен контролер

7. Изберете режим 1с и потвърдете вашия избор.

Режим 1с и потвърждаване на жичен дистанционен контролер

8. Променете настройката (SW) на 01 и задайте стойността на 01. Потвърдете вашия избор.

Потвърждаване на SW на 01 на жичен дистанционен контролер

9. В менюто с настройки на място изберете “Х”, за да се върнете в предишното меню.

Избор на Х на жичен дистанционен контролер

10. В менюто за монтажника се придвижете и изберете иконата със стрелка, за да рестартирате жичния дистанционен контролер и да приложите новите настройки.

Икона със стрелка за рестартиране на жичен дистанционен контролер

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация