Как мога да добавя уреди към моя потребителски профил?

Първо проверете дали датата на потребителския интерфейс на уреда е конфигурирана правилно. Ако датата не е правилна, мрежовият шлюз няма да може да осъществи надеждна връзка с облачната услуга и вие няма да можете да добавяте уреди към вашия потребителски профил.

Можете да добавите до 60 уреда към един потребителски профил. За да добавите уред към вашия профил се уверете, че вашето мобилно устройство е свързано към същата мрежа, към която е свързано и устройството. Проверете дали уредите, които искате да добавите към вашия профил, се виждат в приложението.

1. Натиснете бутона за добавяне (знак “плюс”). Ако това е първия уред, който добавяте, можете да натиснете и “Нека добавя вашия първи уред!”

2. Изберете уреда, който искате да добавите.

3. Следвайте инструкциите в приложението.

add_units_user.png
add_units_user2.png

Ако уредът не е посочен в раздела “Нови устройства във вашата мрежа”, проверете следното:

  • Дали вашето мобилно устройство е свързано към същата мрежа, към която е свързан и уреда.
  • Дали мрежовият шлюз е напълно инициализиран.