Skip to main content

Как мога да променя датата и часа на моя уред Daikin Altherma?

A. Уреди Daikin Altherma от трето поколение (MMI - вграден потребителски интерфейс):

  • Използвайте левия дисков регулатор, за да се придвижите до “Потребителски настройки”
  • Щракнете върху левия дисков регулатор, за да влезете в менюто
  • Придвижете се до “Час/дата”
  • Щракнете върху левия дисков регулатор, за да влезете в менюто
  • Използвайте десния дисков регулатор, за да настроите полетата

 

B. Уреди Daikin Altherma от първо / второ поколение (стаен термостат - външен потребителски интерфейс):

  • Използвайте термостата
  • Щракнете върху бутона за опции (долу, отдясно)
  • Придвижете се до “Задай час/дата”
  • Щракнете върху “ОК”
  • Задайте текущата дата и час

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация