Skip to main content

Как да възстановя фабричните настройки на мрежовия шлюз?

Имайте предвид, че възстановяването на фабричните настройки на мрежовия шлюз ще изчисти всички направени настройки. Ще се наложи да конфигурирате мрежовия шлюз отново, за да съответства на вашите предпочитания.

Настройки, които се нулират:

 • Връзка с домашната мрежа (настройки на LAN)
 • Име на уреда и икона
 • Връзката между мрежовия шлюз и потребителския профил

За възстановяване на фабричните настройки на мрежовия шлюз:

 1. Натиснете бутона за добавяне (знак “плюс”).
 2. Изберете уреда, от който искате да нулирате мрежовия шлюз.
 3. Натиснете върху мрежовия шлюз, който искате да нулирате.
  1. Ако уредът вече е бил добавен към вашия профил --> уредът ще се показва като “Други устройства във вашата мрежа”. Продължете до стъпка 4.
  2. Ако уредът не е бил добавен към вашия профил --> уредът ще се показва като “Нови устройства във вашата мрежа”. Първо добавете уреда към вашия профил, а след това да започне отново от стъпка 1.
 4. Уредът може да изисква обновяване на фърмуера. Ако случаят е такъв - направете го.
 5. В екрана “Вече добавен уред” натиснете трите точки.
 6. Изберете "Възстановяване на фабричните настройки" и потвърдете.

 

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация