Skip to main content

Как да използвате жичния дистанционен контролер Madoka?

Научете как

  • да включвате/изключвате, да избирате зададената точка, да задавате работния режим, посоката на въздушния поток и скоростта на вентилатора на жичния контролер Madoka.
  • да сдвоите контролера с приложението Madoka аssistant
  • Изтегляне в App Store
  • Изтегляне в Google Play Store
  • да задавате програми в приложението Madoka Assistant.

Приложение Madoka Assistant

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация