Skip to main content

http://altherma.local, връзката към конфигурацията на уеб интерфейс на мрежовия шлюз не работи. Ами сега?

Уверете се, че вашият компютър е свързан към същата мрежа (същия маршрутизатор (рутер)), към която е свързан и мрежовият шлюз. Освен това, ограничете мрежовото оборудване между вашия компютър и мрежовия шлюз.

За да открие уреда, мрежовият шлюз използва mDNS (Bonjour/ZeroConf). В редки случаи, е възможно това приложение да не е инсталирано на вашия компютър. Когато случаят е такъв, можете да решите този проблем като инсталирате iTunes.

Ако инсталирането на iTunes не позволява достъп до уеб интерфейса за конфигуриране, свържете се с уеб интерфейса за конфигуриране чрез IP адреса на мрежовия шлюз:

В браузъра, отидете на IP адреса на мрежовия шлюз.

Има различни начини да получите този адрес:

  • Получаване чрез приложението Daikin Residential Controller: в приложението, натиснете иконата с молив, а след това в "Уреди", натиснете уреда, който е свързан към мрежовия шлюз, за който искате да намерите IP адреса.
  • Получаване чрез списъка с клиенти на DHCP на вашия маршрутизатор: намерете мрежовия шлюз в списъка с клиенти на DHCP на маршрутизатора.

 

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация