Skip to main content

Добавих уред към моя потребителски профил, но след известно време (15 минути или повече) приложението показа, че уредът не е свързан с мрежата и сега вече не мога да го управлявам. Какво да направя?

Уверете се, че датата и часът на потребителския интерфейс на уреда не се различават с повече от 15 минути от тези на мобилното устройство. Ако разликата е повече от 15 минути, приложението ще покаже, че уредът не е свързан с мрежата.

За да включите отново уреда към мрежата, опитайте следните действия:

  • Проверете дали има вътрешна връзка и дали тя работи
  • Проверете дали светодиодите на мрежовия шлюз показват последователност (1 - 0 - 1), която се редува с (1 - 1 - 1)
  • Опитайте да рестартирате мрежовия шлюз и мрежовото устройство

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация