Опитвам се да добавя уред към моя профил, но уредът вече е свързан към друг профил. Моля за помощ!

Може да отделяте уреди от (други) профили, като следвате последователността на "Добавяне на уред".

Имайте предвид, че когато отделите уред от (друг) профил, вече не можете да го управлявате от този профил.

От екрана “Вече добавен уред” натиснете трите точки и отделете уреда.