Skip to main content

Опитвам се да добавя уред към моя профил, но уредът вече е свързан към друг профил. Моля за помощ!

Може да отделяте уреди от (други) профили, като следвате последователността на "Добавяне на уред".

Имайте предвид, че когато отделите уред от (друг) профил, вече не можете да го управлявате от този профил.

От екрана “Вече добавен уред” натиснете трите точки и отделете уреда.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация