Skip to main content

Нямам достъп до настройки “WLAN connection” (WLAN връзка), “Out-of-home” (Извън дома), “Child lock” (Защита от деца) или “Time” (Време) за моя WLAN адаптер.

Уверете се, че смартфонът е свързан със същата безжична мрежа, към която е свързан вашият(те) WLAN адаптер(и) и се уверете, че не сте влезли във вашия акаунт за режим на работа извън дома.

Тези настройки не са достъпни, когато сте свързани с вашия акаунт за режим на работа извън дома.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация