Skip to main content

Не мога да добавя действия към таймера, бутонът "+" не е достъпен. Защо?

Можете да запаметите до 42 действия (максимум 6 на ден) в програмата на таймера. Когато вече са програмирани 6 действия за конкретен ден, вие няма да можете да добавяте повече действия. Изтрийте най-малко 1 действие, за да можете да добавите ново действие.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация