Skip to main content

Не мога да свържа WLAN адаптера с моята мрежа.

Моля, проверете дали вашият безжичен маршрутизатор е достатъчно близо до WLAN адаптера. Обхватът на WLAN адаптера може да се намали значително от прегради, съдържащи метал (напр. армирани стени).

Също така, на страницата за настройка на вашия маршрутизатор проврете дали маршрутизаторът не е настроен за използване на Wi-Fi канали 12 или 13 (вж. ръководството за експлоатация на маршрутизатора). WLAN адаптерът не поддържа използването на Wi-Fi канали 12 и 13. Ако маршрутизаторът е настроен за Wi-Fi канал 12 или 13, променете настройките на маршрутизатора, за да може да се използва друг Wi-Fi канал в диапазон 1-11.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация