Не мога да задам разширените мрежови настройки. Бутонът "set" (задаване) е недостъпен.

Могат да се използват само пароли със знаци a-z, A-Z и 0-9. Дължината на паролата трябва да бъде между 8 и 16 знака.