Skip to main content

Конфигурирах моя LAN адаптер правилно за работа на Out-of-Home, но след известно време (15 или повече минути) устройствата бяха обозначени като “извън линия” и дистанционното управление се блокира.

Моля, уверете се, че датата и часа на потребителския интерфейс на Daikin Altherma не се различават с повече от 15 минути от датата и часа, които смартфонът използва за управление на Out-of-Home. Ако има разлика с повече от 15 минути, в приложението устройствата ще бъдат посочени като “извън линия”.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация