Skip to main content

Не успях да свържа адаптера към безжичната мрежа чрез меню "WLAN settings" (Настройки на WLAN).

Опитайте следното:

  • Използвайте ръководството за настройка в приложението1
  • Ако ръководството за настройка не може да разреши проблема:
  1. Ако вашата мрежа не се вижда, направете справка с "Моята мрежа не се вижда в падащия списък с мрежи".
  2. Уверете се, че името на вашата безжична мрежа не включва специални знаци като “ ‘, %, &, ?, +, =, …” или не-ASCII знаци. Те не се поддържат от WLAN адаптера.
  3. Уверете се, че използвате съвместима настройка за защита. WLAN адаптера поддържа само лично шифроване тип WPA или WPA2. WEP шифроване не се поддържа.

1 Ръководство за настройка ("Добавяне на адаптер") е достъпно чрез главното меню.

ЧЗВ за директно свързване на онлайн контролер към режим на приложение за адаптера - адаптерът не е видим

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация