Skip to main content

Забравих кода на защитната блокировка от деца. Как мога да инициализирам адаптера отново?

Ще се наложи да възстановите фабричните настройки на WLAN адаптера, за да премахнете кода на защитната блокировка от деца.

Внимание: възстановяването на фабричните настройки на WLAN адаптера изтрива и всички настройки. Трябва да настроите WLAN адаптера отново, за да съответства на вашите предпочитания.

Настройки, които се нулират:

  • Връзка с домашната мрежа (настройки на WLAN)
  • Информация за акаунта за режим "Out-of-home" (Извън дома)
  • Код на защитната блокировка от деца
  • Таймери за програмиране (включително функция за програмиране на управление на потреблението1)
  • Данни за потребление на енергия1
  • Име на уреда и икона


Можете да направите възстановяване на фабричнните настройки на адаптера като следвате указанията:

За WLAN адаптера:

  1. Натиснете двата бутона “Setup” (Настройка) и “Mode” (Режим) едновременно докато всички светодиоди примигват.
  2. Отпуснете и двата бутона.
  3. Натиснете за кратко бутон "Setup" (Настройка): всички светодиоди ще започнат да примигват бързо.
  4. Изчакайте, докато светодиодът "Power" (Захранване) свети постоянно. Адаптерът е нулиран успешно.

След горната процедура, можете да осъществите достъп до настройките на WLAN адаптера отново с вашия смартфон и да зададете нов код за защитна блокировка от деца.

1 Само ако уредът поддържа тази функция

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация