Skip to main content

Имам няколко адаптера в една и съща безжична мрежа. Вече не знам кой WLAN адаптер на кой уред съответства в моето приложение за смартфон за онлайн контролер на Daikin.

За да можете да проследите WLAN адаптера, който е свързан към някое тяло в приложението на смартфона, можете да използвате функцията за тестване на връзки1.

Когато тази функция е разрешена, светодиодите на съответния WLAN адаптер ще започнат да примигват за около 3 минути.

1 За достъп до "Connection test” (Тест на връзка):

  1. Изберете уред в приложението за смартфон.
  2. Влезте в настройките на адаптера (икона “Gear” (Уред) в горния десен ъгъл).
  3. Изберете "Connection test” (Тест на връзка).

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация