Skip to main content

Получавам съобщение за грешка с код за грешка "10000". Какво означава това?

Онлайн контролерът на Daikin може да се монтира към мулти вътрешни системи. В случай на мулти вътрешни системи, вътрешните тела не могат да работят в несъвместими работни режими (напр. охлаждане и отопление). При промяна на работните режими, приоритет ще се дава на приоритетното тяло (вж. ръководството за експлоатация на вътрешното тяло за повече информация). Телата без приоритет ще бъдат проведени в режим на готовност в случай, че работният режим не съответства на избрания работен режим за приоритетното вътрешно тяло.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация