Актуализирам фърмуера на MADOKA чрез моя телефон, но безуспешно.

Рестартирайте телефона и рестартирайте процедурата за актуализация.