Skip to main content

Искам да изключа моя уред или да променя неговата зададена точка с приложението Daikin Residential Controller, но приложението не позволява това. Защо е така?

В зависимост от състоянието, в което се намира вашия уред Daikin, някои команди на уреда са блокирани. Функциите, които не могат да се управляват, се показват в сиво.

Ако режим за монтажник е активен в потребителския интерфейс на уреда, цялото управление на уреда е блокирано поради съображения за безопасност. Режимът за монтажник ще се деактивира автоматично след известно време. Обаче, ако това не се случи, помолете вашия монтажник да го деактивира.

Когато уредът е в режим грешка, всички команди с изключение на [ВКЛ./ИЗКЛ.] са блокирани поради съображения за безопасност.

Ако след като е бил в режим на грешка, уредът влезе в авариен режим (автоматично или ръчно след потвърждение от потребителя, в зависимост от настройките), командите се разблокират и пълното управление отново е възможно. Имайте предвид, че за “ръчно” влизане на уреда в авариен режим е необходимо ръчно действие в потребителския интерфейс на уреда, затова е необходимо да присъствате физически при уреда.

Ако режим за празнични дни е активен за уреда, то тогава всички команди също са блокирани. За да възстановите управлението се опитайте да изключите режима за празнични дни.

За да проверите текущото състояние на вашите уреди, натиснете иконата "камбанка" на един от контролните екрани.

Имайте предвид, че някои термопомпи Daikin Altherma са само частично съвместими с приложението Daikin Residential Controller. Това може да доведе до неактивен или показван в сиво работен кръг. За да видите кои уреди какви функции поддържат, проверете матрицата за съвместимост в compatibilityMatrix.xlsx.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация