Бих желал/а да включа или да изключа светодиодите на моя LAN адаптер Daikin.

Светодиодите на LAN адаптера Daikin не могат да се изключват.