Не успях да създам потребителски акаунт чрез приложението Daikin Online Control Heating.

Моля, проверете дали не са използвани други символи, различни от набора от символи ASCII по време на създаването на акаунта. За повече информация относно набора от символи ASCII, вижте http://www.asciitable.com/.