Skip to main content

При режима на изсушаване, управляван от микрокомпютър, вентилаторът на вътрешното тяло работи на степен L за една минута, докато външното тяло (компресорът) не работи

Функцията за наблюдение задейства принудително вентилатора на вътрешното тяло за една минута.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация