Skip to main content

Възможно ли е да се свържат няколко потребителски акаунта Out-of-Home с един и същ LAN адаптер Daikin?

Не, в момента поддържаме само няколко LAN адаптера Daikin, които могат да се свържат с 1 потребителски акаунт Out-of-Home. Винаги можете да премахнете LAN адаптера Daikin от вашия потребителски акаунт Out-of-Home и да го свържете с друг потребителски акаунт Out-of-Home. Разбира се, можете да влезете и с 1 акаунт на няколко устройства.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация