Skip to main content

Възможно ли е да се свържат няколко потребителски профила към един и същ уред?

Не, в момента приложението позволява само добавяне на няколко уреда към един потребителски профил. Въпреки това можете винаги да премахвате уреди от вашия потребителски профил и да ги свържете към друг потребителски профил. Също така, можете да влезете в един профил от различни мобилни устройства.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация