Skip to main content

Моето приложение не открива LAN адаптера Daikin (локален).

Внимание: В редки случаи, версията на фърмуера на LAN адаптер Daikin 17003902 и 17003903 не показва, че устройството Daikin Altherma не е съвместимо. Моля, уверете се, че вашият LAN адаптер Daikin е актуализиран с най-новия фърмуер и проверете с монтажника, дали вашият Daikin Altherma работи със съвместим софтуер.

Внимание: Проверете с монтажника дали потребителският интерфейс на Daikin Altherma е конфигуриран да работи в "RT control". "LWT control" или "Ext RT control" понастоящем не се поддържат от LAN адаптера Daikin и това може да доведе до съобщение "Няма намерени устройства".

Проверете дали вашият телефон е свързан към същата мрежа като LAN адаптера Daikin. Освен това, ограничете мрежовото оборудване между LAN адаптера Daikin, тъй като това може да попречи на неговото откриване.

LAN адаптерът Daikin използва mDNS (Bonjour/ZeroConf), за да открие устройството. В редки случаи смартфон с Android не може успешно да открие LAN адаптера Daikin. Уверете се, че на вашия смартфон са инсталирани най-новите актуализации на OS (операционната система) и рестартирайте телефона, след което проверете отново.

Ако това не разреши проблема, IP адресът на LAN адаптера Daikin може да бъде програмиран в приложението Daikin Online Control Heating, така че да е възможно управление. Това решение трябва да се използва само когато автоматичното откриване не работи. Моля, следвайте следните стъпки:

  1. Отворете менюто и изберете “общи настройки”
  2. Изберете “списък с постоянни” в “Откриване”
  3. Въведете IP адреса на LAN адаптера Daikin Altherma (може да се намери в DHCP списъка на вашия маршрутизатор).
  4. Активирайте квадратчето за отметка и изберете "v" в горния десен ъгъл

Приложението ще търси ръчно адаптераа с конфигурирания IP адрес, а управлението чрез приложението става възможно.

Ако при програмиране за откриване на постоянен IP в приложението Daikin Online Control Heating не може да се намери вашият LAN адаптер Daikin, проверете дали маршрутизаторът и смартфонът поддържат използването на websockets.

Можете да проверите това, като прегледате на:

Ако тестът е неуспешен се свържете с производителя на смартфона/маршрутизатора за начина на поддръжка на websockets.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация