Skip to main content

Моето мобилно устройство използва часови формат AM/PM, докато приложението Daikin Residential Controller използва 24-часов формат. Как да се справя с това?

Приложението Daikin Residential Controller в момента не поддържа часови формат АМ/РМ.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация