Skip to main content

Моят уред вече не работи, защото има конфликт между работните режими.

Защо се случва това и как мога да разреша проблема?

В случай на мулти вътрешни системи, вътрешните тела не могат да работят в несъвместими работни режими (напр. охлаждане и отопление). При промяна на работните режими, приоритет ще се дава на приоритетното тяло (вж. ръководството за експлоатация на вътрешното тяло за повече информация). Телата без приоритет ще бъдат приведени в режим на готовност в случай, че работният режим не е съвместим с работния режим, избран за приоритетното вътрешно тяло.

За да разрешите конфликта между режими, работните режими на приоритетното и неприоритетното тяло трябва да бъдат еднакви или съвместими или устройството(ата) трябва да се изключени(ат).

В приложението ще се активира следното известие, което показва, че има конфликт, свързан с работния режим:

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация