Моят уред поддържа допълнителен комплект за мрежови шлюз, но когато се опитам да добавя уреда към моя профил, той спира в процеса на инициализация. Какво да направя?

При добавяне на уред към вашия профил, приложението Daikin Residential Controller автоматично ще провери и докладва за състоянието на инициализация на този уред и ще покаже неговия напредък в лентата за напредъка.

17_1.jpg
17_2.png

Имайте предвид, че инициализацията на термопомпени агрегати Daikin Altherma от второ поколение изисква рестартиране и може да отнеме до 20 минути.

Ако след 20 минути приложението все още показва, че уредът се инициализира, опитайте следните действия:

  • Рестартирайте термопомпата Daikin Altherma като изключите и включите отново електрозахранването.
  • Проверете при вашия монтажник дали софтуера на уреда е съвместим с използвания мрежови шлюз. Възможно е софтуерът да има нужда от актуализация.

За момента системата на некондензния газов котел на Daikin (DRGATEWAYAA) е съвместима само със стайния термостат Daikin (DOTT). Когато връзката между газовия котел и стайния термостат е прекъсната (напр. повреда, разкачена... ), приложението ще покаже, че газовият котел се инициализира, тъй като той трябва да инициализира отново своята връзка с термостата. Докато газовият котел не се свърже отново с термостата, приложението ще показва състояние на инициализация. След като термостатът се свърже, напредъкът на инициализацията може да се провери на екрана на термостата.