Skip to main content

Моят уред поддържа допълнителен комплект за мрежови шлюз, но когато се опитам да добавя уреда към моя профил, той спира в процеса на инициализация. Какво да направя?

При добавяне на уред към вашия профил, приложението Daikin Residential Controller автоматично ще провери и докладва за състоянието на инициализация на този уред и ще покаже неговия напредък в лентата за напредъка.

Имайте предвид, че инициализацията на термопомпени агрегати Daikin Altherma от второ поколение изисква рестартиране и може да отнеме до 20 минути.

Ако след 20 минути приложението все още показва, че уредът се инициализира, опитайте следните действия:

  • Рестартирайте термопомпата Daikin Altherma като изключите и включите отново електрозахранването.
  • Проверете при вашия монтажник дали софтуера на уреда е съвместим с използвания мрежови шлюз. Възможно е софтуерът да има нужда от актуализация.

За момента системата на некондензния газов котел на Daikin (DRGATEWAYAA) е съвместима само със стайния термостат Daikin (DOTT). Когато връзката между газовия котел и стайния термостат е прекъсната (напр. повреда, разкачена... ), приложението ще покаже, че газовият котел се инициализира, тъй като той трябва да инициализира отново своята връзка с термостата. Докато газовият котел не се свърже отново с термостата, приложението ще показва състояние на инициализация. След като термостатът се свърже, напредъкът на инициализацията може да се провери на екрана на термостата.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация