Skip to main content

На някои екрани текстът изглежда твърде голям, което води до изчезването му от екрана. Как да се справя с това?

Уверете се, че размерът на шрифта в настройките на вашето мобилно устройство е зададен на "Нормален”.

“Settings” (Настройки) → “Accessibility” (Достъпност) → “Font size” (Размер на шрифта)

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация