Skip to main content

На някои екрани размерът на текста изглежда твърде голям, което води до изчезване на текста от екрана.

Уверете се, че размерът на шрифта в настройките на вашия смартфон е зададен на "Normal" (Нормален).

“Settings” (Настройки) → “Accessibility” (Достъпност) → “Font size” (Размер на шрифта)

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация