Skip to main content

При FTX20/25/35J2V1B и FTXL, не мога да задам температура под 14°C, когато климатикът е в режим на отопление

При този модел, най-ниската температура, която може да се зададе (с инфрачервено дистанционно управление, кабелен дистанционен контролер и приложение за смартфон) е 14°C.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация