Как мога да прекъсна функцията за WPS на WLAN адаптера?

При този модел, най-ниската температура, която може да се зададе (с инфрачервен дистанционен контролер, кабелен дистанционен контролер и приложение за смартфон) е 14°C.