Skip to main content

Защо е изключена функция "Захранване" на моя котел за битова гореща вода, след като съм изключил/а функцията за загряване на битова гореща вода?

Функцията за загряване за битова гореща вода е изключена при изключване на водосъдържателя за битова гореща вода на котела. В случай на управление на битова гореща вода чрез приложението, функциите "Захранване" и "Работен режим" са свързани. Когато функцията за битова гореща вода е изключена, функцията може да се активира отново чрез бутона за захранване.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация