Skip to main content

Климатикът не подава въздух веднага след като започне работа в режим на отопление

Климатикът първо извършва операция за подгряване, за да не подава студен въздух в режим на отопление. Вентилаторът започва да работи след една до четири минути работа в режим на подгряване.
(Работата в режим на подгряване става по-продължителна, когато температурата на външния въздух е ниска.)

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация