Skip to main content

Климатикът не охлажда или не отоплява помещението

Проверете следното:

  • Уверете се че въздушните филтри не са замърсени.
  • Уверете се, че пред входящите и изходящите въздушни отвори на външните и вътрешните тела няма препятствия.
  • Уверете се, че настройката за температура на дистанционния контролер е подходяща.
  • Уверете се, че вратите и прозорците са затворени.
  • Уверете се, че настройките за въздушния поток и неговата посока са подходящи.
  • Уверете се, че в стаята няма работещи вентилатори.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация