Skip to main content

Климатикът не започва работа веднага, след като се включи

За да се намали излишното натоварване при повторен пуск (рестартиране), климатикът не работи три минути, след натискане на превключвател ON (ВКЛ.) непосредствено след като е бил изключен или когато режимът на работа (настройката) се промени чрез дистанционното управление.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация