Skip to main content

От климатика се чува шум от изпускане на въздух

Шумът от изпускане на въздух се причинява от промяната на посоката на потока на хладилния агент. Този шум се генерира, когато климатикът спре да работи или при активиране на операция за размразяване в режим на отопление.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация