От климатика се чува шум от изпускане на въздух

Шумът от изпускане на въздух се причинява от промяната на посоката на потока на хладилния агент. Този шум се генерира, когато климатикът спре да работи или при активиране на операция за размразяване в режим на отопление.