Климатикът спира по средата на работата (работещ таймер за включване)

Когато таймерът за включване е настроен, климатикът може да се включи един час преди зададеното време, за да приведе стайната температура до стойност, близка до тази на температурата, зададена с дистанционното управление.