Skip to main content

Климатикът спира да работи (индикаторът за работа примигва)

Проверете, за да видите дали въздушните филтри са чисти.
Също така се уверете се, че входящите и изходящите въздушни отвори на външните и вътрешните тела не са блокирани.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация