Skip to main content

Климатикът спира да работи (индикаторът за работа продължава да свети)

Когато има значителни колебания в захранващото напрежение, климатикът може да спре да работи с цел защита на оборудването. (Когато нормалното състояние на електрозахранването се възстанови, климатикът възобновява работата си след три минути.)

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация