Skip to main content

От климатика се чува шум на хрущене

Пластмасовите части като предния панел хрущят, когато те леко се разширяват или свиват поради промяна в температурата.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация