От климатика се чува шум на хрущене

Пластмасовите части като предния панел хрущят, когато те леко се разширяват или свиват поради промяна в температурата.