Skip to main content

Жалузите за изходящ въздух не работят едновременно в главното и подчинените вътрешни тела при едновременна работа на система тип "мулти"

Има незначително закъснение при предаването на сигнали между главното и подчинените вътрешни тела. Това не означава неизправност.

Намерете повече информация

Разгледайте нашия Virtual Experience Center

Намерете повече информация

Намерете повече информация